Opleidingsportaal Prana


 • Selfcoaching: Positieve stresshantering & burnout preventie-NL (6 halve dagen)

 • # Hours

  21

  # Sessions

  6

  Target group

  Managers en bedrijfsleiders die zich hierin herkennen: Heb je het gevoel dat alles je meer energie kost dan vroeger? Dat je vroeger efficiënter werkte en meer plezier had in de dingen die je deed? Misschien kan je je gedachten niet meer stopzetten en lukt het al moeilijker om de slaap te vatten? Of misschien word je veel te vroeg wakker en spookt alles opnieuw door je hoofd. Misschien ben je steeds vaker geïrriteerd en geraakt je geduld steeds sneller op? Of misschien voel je dat je regelmatiger iets vergeet en dat je probleemoplossend vermogen soms zoek is. Misschien heb je wel het gevoel dat je geleefd wordt in plaats van te leven? Of misschien loopt alles nog heel vlot, maar wil je gewoon meer van je potentieel ontdekken en methodes aanleren om nog meer persoonlijk te groeien en gemakkelijker je doelen te bereiken.

 • Objective
  Deze training omvat een concreet theoretisch kader dat steeds vertaald wordt naar het dagelijkse werk- en privéleven. Er worden 4 grote thema's behandeld: * Wat is stress & hoe herken je het? * Wat zijn de oorzaken van stress. * Wat zijn jouw oorzaken - Zelfreflectie testen brengen je meer inzicht. * Hoe pak je je oorzaken aan - diverse praktijkgerichte technieken ontwikkelen je weerbaarheid. De methodes die worden aangeleerd hebben steeds een achterliggend theoretisch kader wat het nut en het belang van de oefeningen aantoont. In deze training worden praktische methodes aangeleerd en ingeoefend om: * Tijdig het stress-niveau onder controle te leren houden (= preventie) * Het maximale van je capaciteiten te leren benutten (beter geheugen, concentratie, vinden van oplossingen, creativiteit, ...) * De weerbaarheid te verhogen * Zwaardere stress-situaties en -momenten te verwerken * Langdurig opgestapelde stress los te leren laten * Je energie terug op te bouwen * De achterliggende oorzaken op te sporen en aan te pakken Met het aanleren van deze methodes wordt ook gewerkt aan de achterliggende gewoontes en conditionneringen die meestal verhinderen om tot blijvende gedragsverandering te komen. Als manager moet je goed kunnen omgaan met stress, jezelf kunnen motiveren én inzicht hebben in je persoonlijke groei en ontwikkelingsmogelijkheden. Bovendien komt je als manager pas echt ten volle tot resultaten en succes wanneer je beschikt over de vaardigheden om je eigen belemmeringen, twijfels of angsten om te buigen tot positieve uitdagingen. Manager zijn wordt pas echt een grote uitdaging wanneer niet alles verloopt zoals je het wenst, als je omzetcijfer niet wordt gehaald, als er belangrijke beslissingen nodig zijn, als er strategisch toekomstgericht denkwerk nodig is, … Nog meer halen uit jezelf door het leren benutten van het alfa-niveau, zelfs wanneer je voor heel grote uitdagingen staat: dát is het doel van deze training.

  Content
  Wat kom je te weten? * Hoe kan je je brein sturen en programmeren * Hoe krijg je controle over je gedachten * Hoe pak je perfectionisme, faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, … aan * Waarom heb je steeds tijd tekort en wat doe je er aan * Hoe komt het dat je zaken vergeet en hoe herinner je het * Wat moet je doen om je doelen sneller te bereiken * Welke overtuigingen typeren successvolle en gelukkige mensen * Wat is stress * Wanneer wordt stress negatief * Wat zijn de effecten van langdurige stress * Hoe ontstaan slaapproblemen en wat doe je er aan? * Welke stress-signalen heb je * Wat zijn de oorzaken van stress en wat kan je er aan doen? * Uit welke voeding haal je energie & wat vreet energie * Kleine eenvoudige bewegingen die je kan inbouwen in je dag Waarover ga je nadenken? * Je leert anders denken om te herinneren wat je vergeten bent * Je zoekt oplossingen voor problemen vanuit het alfa-niveau * Je brengt je overtuigingen die je wil veranderen, in kaart * Je denkt na over de doelen in je leven * Je leert het alfa-niveau gebruiken voor het nemen van beslissingen * Een pakket aan zelfreflectie-tests brengt inzicht in je werkpunten * Je maakt een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) met concrete acties Wat ga je ervaren en doen? * Je leert mentaal en fysiek ontspannen met diverse methodes * Je ervaart het verschil tussen de hersenfrequenties * Je leert de invloed van je gedachten voelen en meten * Je ervaart de kracht van een powernap * Je activeert jezelf met de vuurademhaling * In 1 à 2 minuten vind je je zelfcontrole terug * Je leert je afschermen van omgevingslawaai en stress van anderen * De mentale carwash brengt je meer structuur in je hoofd * Je brengt je doelen/ to do’s in kaart via een mindmap * Je werkt je doelen concreet uit tot een actieplan * Je ervaart hoe je beperkende overtuigingen je saboteren en leert deze veranderen * Je ervaart de invloed die je zelf hebt op inslapen, doorslapen en fit wakker worden. Wat leer je van elkaar? * Wat kan je van anderen leren en zij van jou? * Wat heb je toegepast en welke effecten gaf dit * Wat werkte niet of niet voldoende – bij wie werkte dit wel en hoe * Welke weerstanden heb je – hoe gaan anderen daar mee om * Hoe pas je dit in je dagelijkse leven toe – tips & trics delen Inbegrepen: 6 dagdelen, werkboek, boek selfcoaching (dit boek geeft een grondige wetenschappelijke onderbouw en een extra verruiming van de toepassingsgebieden van het alfa-niveau), 2 oefen-cd's + deelnamecertificaat waarmee u gratis kan herhalen (mits bijdrage voor drank en accommodatie) + 24 e-reminders gedurende 1 jaar + Mobiele app (Android & Apple) Er is een broodjesmaaltijd voorzien tijdens deze sessies
SessionCost/ppBTWTotal
Deelnameprijs 6dd€ 1.650,00€ 346,50€ 1.996,50
Toolbox Selfcoaching NL€ 75,00€ 15,75€ 90,75

Data en inschrijving / Date et inscription

Klik op ‘subscribe’ achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Cliquez sur le bouton “Subscribe” pour vous inscrire.
TrainingDateTimeLocationTrainerSubscribe

Offer/waiting listRequest